Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke (ďalej len „stránka“) poskytuje spoločnosť UNILIN BVBA (ďalej len „UNILIN“) Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali tieto podmienky používania.

Informácie na stránke majú výlučne informačné účely a poskytujú sa bez záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo odvodenej. Hoci vynakladáme všetko úsilie na poskytnutie presných a aktuálnych informácií, neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti poskytnutých informácií. Vyhradzujeme si právo zmeniť informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia alebo predchádzajúceho súhlasu.

Ani spoločnosť UNILIN ani žiaden z jej riaditeľov, zamestnancov alebo poradcov nebude za žiadnych okolností zodpovedný za škody spôsobené alebo vyplývajúcich z akékoľvek použitia stránky alebo informácií, ktoré obsahuje.

Spoločnosť UNILIN nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z akéhokoľvek prerušenia na stránke za škody spôsobené technickými nedostatkami alebo vírusmi (prípadne podobnými rušivými prvkami) ani použitia webových stránok (napr. pomocou hypertextových odkazov), na ktoré sú uvedené odkazy na stránke, ani z informácií poskytnutých na týchto webových stránkach.

Spoločnosť UNILIN nezodpovedá za elektronickú komunikáciu na stránkach. Týka sa to aj e-mailovej korešpondencie, spomalenia, zastavenia a manipulácie tretími stranami.

Používatelia stránok sú zodpovední za každú voľbu či rozhodnutie, ktoré urobia na základe informácií získaných na stránke alebo prostredníctvom nej.

Používatelia tejto stránky musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia proti vírusom, chybám, trójskym koňom atď.

Autorské práva

Všetky informácie na tejto stránke sú chránené autorským právom. Autorské právo patrí spoločnosti UNILIN. Žiadne informácie nemožno reprodukovať ani distribuovať bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu spoločnosti UNILIN.

Akékoľvek spory v súvislosti s touto stránkou alebo vyplývajúce z nej (jej používania) budú výlučne podliehať belgickým právnym predpisom.

Zásady ochrany súkromia

TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA SÚ URČENÉ NA TO, ABY VÁM POSKYTLI INFORMÁCIE, KTORÉ SPOLOČNOSŤ UNILIN BVBA SO SÍDLOM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGICKO (ĎALEJ LEN „UNILIN“) ZBIERA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, NA KTOREJ SA TIETO ZÁSADY NACHÁDZAJÚ, PREČO TAKÉTO INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE, ZBIERAME A AKO S NIMI ZAOBCHÁDZAME, AKO AJ INFORMÁCIE, KTORÉ SA DOZVIEME O VÁS Z VAŠEJ NÁVŠTEVY NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY. TO, ŽE POUŽÍVATE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU ZNAMENÁ, ŽE PRIJÍMATE TIETO ZÁSADY. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO ZÁSADAMI, NEPOUŽÍVAJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Ktoré informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje dvomi spôsobmi:

prostredníctvom registrácie a informácie, ktoré zadáte na určitých stránkach na webovej lokalite, pomocou automatizovaných prostriedkov, najmä prostredníctvom súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie si pozrite ďalej.

Môžeme vás požiadať o vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, vek, adresu, mobilné alebo iné telefónne číslo a iné osobné alebo kontaktné údaje. Môžeme vás tiež požiadať o vaše pripomienky, návrhy alebo iné informácie týkajúce našich webových stránok, našich produktov či služieb alebo našej spoločnosti. Ďalšie osobitný typy informácií sa môžu požadovať v súvislosti so súťažami, lotériami, inými propagačnými ponukami alebo inými marketingovými aktivitami vrátane načítania textu, obrázkov, videa alebo zvukového obsahu.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú zhromažďované a spracované len na tieto účely:

použitie a riadenie stránky vo všeobecnosti vrátane zasielania a prijímania správ, poskytovania informácií o funkciách, službách a produktoch spoločnosti UNILIN.

Budeme spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uvedené vyššie.

Ako používame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré odošlete alebo ktoré zhromažďujeme, použijeme:

na odpoveď na priame požiadavky, tak, ako je opísané v čase, kedy vaše informácie zhromažďujeme, alebo ako je inak opísané pred použitím vašich informácií, na riadenie vašej účasti v súťažiach stávkach, iných propagačných ponukách alebo iných marketingových činnostiach, na lepšie pochopenie vás a vašich zákazníkov vo všeobecnosti, na iné legitímne obchodné účely vrátane priebežného zasielania listov alebo iných marketingových informácií o našej značke a našich spoločnostiach vám, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať, prostredníctvom e-mailu/pošty/SMS správ (ak ste nám na to dali povolenie pri registrácii u nás).

Môžeme spájať informácie, ktoré predložíte, s inými údajmi, ktoré získame z iných zdrojov, vrátane informácií, ktoré poskytnete na iných miestach alebo prostredníctvom iného média, ako napríklad prostredníctvom jednej z našich pridružených webových stránok.

Pasívne informácie, ktoré sledujeme, napríklad aj prostredníctvom súborov cookie, sa používajú na prispôsobenie a zlepšenie vášho zážitku a ponúk on-line, ktoré urobíme na našich webových stránkach, ako je opísané vyššie.

Vo všetkých ostatných prípadoch, než ako je opísané vyššie, budeme vždy najprv identifikovať účel, na ktorý sa osobné informácie zhromažďujú, kým účinne zozbierame alebo použijeme tieto informácie.

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, iba dovtedy, kým splnia svoj účel opísaný vyššie, alebo v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Komu poskytujeme informácie?

Hoci nepodnikáme v oblasti predaja osobných údajov pridruženým tretím stranám, možno budeme chcieť poskytnúť vaše osobné údaje spracovávateľom, ktorí konajú v našom mene, našim pridruženým spoločnostiam vrátane našej materskej spoločnosti či iným značkám UNILIN alebo obchodným partnerom, ako sú tretie strany, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie či programy a ktoré možno budú chcieť povedať vám viac o svojich značkách.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje prevedené spracovateľom, pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy a ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, ktoré neponúkajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Týmto súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov v takýchto prípadoch.

V súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov môžeme tiež poskytnúť vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že sme povinní to urobiť na dodržanie akýchkoľvek právnych predpisov, nariadení, súdnych príkazov alebo právnych požiadaviek alebo požiadaviek štátu. V nepravdepodobnom prípade, kedy by bola časť nášho podnikania nadobudnutá treťou stranou, budú vaše informácie prenesené novému majiteľovi podniku. Bez toho, aby sme preberali akúkoľvek povinnosť to urobiť, si vyhadzujeme právo zbierať a poskytovať akékoľvek informácie, ktoré budeme považovať za potrebné na vyšetrovanie alebo konanie v súvislosti s podozrením z podvodu, nelegálnej činnosti, možného zranenia osôb alebo majetku, na ochranu nás samých alebo jedného či viacerých našich používateľov alebo ich dedičov alebo tak, ako to inak požadujú alebo povoľujú právne predpisy.

Tiež nezabúdajte, že určité oblasti webových stránok môžu mať interaktívny charakter a môžu vám umožňovať zverejňovať informácie, ktoré budú vidieť ostatní používatelia. Ak nechcete, aby boli tieto informácie zobrazované verejne, nepoužívajte tieto oblasti webovej stránky.

Ktoré súbory cookie používame a prečo?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú do vášho počítača webovými stránkami, ktoré navštívite. Sú široko používané s cieľom zabezpečiť fungovanie webových stránok alebo účinnejšie fungovanie, ako aj poskytnúť informácie ostatným používateľom webových stránok.

Táto webová stránka používa súbory cookie:

na rozšírenie a prispôsobenie vášho zážitku. Týka sa to: uloženia vašich jazykových preferencií, uchovávania informácií, ktoré zadáte do formulárov, zapamätania si tovaru vo vašom nákupnom košíku (v príslušnom prípade), na analýzu vášho používania webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics.

Ak nechcete, aby sa súbory cookie používali, nepoužívajte naše webové stránky, pretože bez nich nebudú fungovať efektívne.

Stránka okrem iného používa nasledujúce súbory cookie tretích strán:

[zoznam súborov cookie]

Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolu súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré súbory cookie sú nastavené, a ako ich spravovať a vymazať, nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

Dobrovoľné zrušenie

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete dostávať od náš komerčné alebo propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb alebo týkajúce sa produktov alebo služieb našich pridružených spoločností či našich obchodných partnerov, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy, môžete sa odhlásiť z našej stránky alebo kliknúť na odkaz v akejkoľvek propagačnej správe, ktorú od nás dostanete.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie propagačných správ, aj naďalej vám budeme zasielať informácie, ktoré sa týkajú akéhokoľvek účtu, ktorý u nás budete mať, alebo obchodného vzťahu s nami, ako sú požiadavky, ktoré ste predložili na náš tovar alebo služby (ako sú správy o transakciách týkajúce sa lotérií, do ktorých ste sa potenciálne zapojili).

Vaše práva

Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu údajov, tým, že nám zašlete správu pomocou kontaktného formulára. Kedykoľvek sa tiež môžete rozhodnúť zrušiť zasielanie akýchkoľvek marketingových kampaní a požiadať, aby vám už ďalej neboli zasielané propagačné materiály bezplatne a bez poskytovania akéhokoľvek dôvodu.

Bezpečnosť

Používame štandardné opatrenia v odvetví na ochranu informácií, ktoré poskytnete na tejto webovej stránke. Hoci sa snažíme zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov pri uchovávaní, používaní a poskytovaní informácií, ktoré nám poskytnete, žiadna webová stránka nie je bezpečná na sto percent. Preto vám odporúčame, aby ste prijali príslušné opatrenia na vlastnú ochranu, napríklad aj vrátane uchovávania všetkých používateľských mien a hesiel ako dôverných.

Webové stránky tretích strán

V určitých oblastiach tejto webovej stránky môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto zásady na ochranu súkromia sa však vzťahujú len na webové stránky, na ktorých sú zverejnené, a neopisujú postupy zberu informácií na iných webových stránkach vrátane tých, ktoré sú spojené s našou webovou stránkou, alebo na ktoré naša webová stránka poskytuje odkaz. Tieto odkazy sú poskytnuté pre vaše pohodlie. Upozorňujeme vás však, že tieto tretie strany ani ich webové stránky nekontrolujeme. Tieto tretie strany majú iné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré môžete poskytnúť pri návšteve webových stránok týchto tretích strán.’ Mali by ste si starostlivo prečítať zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, kým poskytnete informácie, na základe ktorých možno zistiť vašu totožnosť.

Spoločnosť UNILIN nebude za žiadnych okolností zodpovedná za (ďalšiu) prítomnosť týchto stránok tretích strán, ani za informácie, ktoré poskytujú. Zaradenie hypertextových odkazov na iné webové stránky neznamená, že súhlasíte s obsahom na týchto stránkach, ani že medzi týmito stránkami existuje akákoľvek forma spolupráce či vzťahu.


Obchodné podmienky oficiálneho webového obchodu Quick-Step

Kým zadáte svoju objednávku, prečítajte si tieto obchodné podmienky o predaji starostlivo a odložte si ich kópiu a kópiu vašej objednávky, aby ste si ich mohli pozrieť v budúcnosti.

1. Použitie webového obchodu

1.1 Tento webový obchod sa používa ako platforma na predaj všetkého tovaru zobrazeného na našej webovej stránke. Webovú stránku vlastní spoločnosť UNILIN BVBA, súkromná spoločnosť, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom na adrese 8710 Wielsbeke a jej hlavným miestom podnikania na adrese BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, zapísaná v Belgicku s identifikačným číslom spoločnosti 0405.414.072 (ďalej len „my“, „nás“, „nám“ vo všetkých pádoch a tvaroch). Napríklad sa na nás obráťte e-mailom (adresa: officialwebstore@quick-step.com) alebo telefonicky (číslo: 08448118287).

1.2 Obsah stránok na webovej stránke slúži len na poskytnutie všeobecných informácií a použitie. Podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

1.3 Kedykoľvek, keď zadáte objednávku na tovar, ktorý je propagovaný na našej webovej stránke, môžete si zvoliť predajcu podľa vášho výberu (ďalej len „partner plnenia“), ktorý dodá/kde si môžete prevziať objednaný tovar (pozrite si podmienku 4 ďalej). Údaje o dodaní/prevzatí poskytne zvolený partner plnenia.

1.4 Všetky objednávky sa považujú za ponuku na uzavretie zmluvy a preto ich musí potvrdiť zvolený partnerských plnenia (ďalej len „súhlas“). Ponuka sa považuje za prijatú od chvíle, kedy dostanete potvrdenie objednávky od partnera plnenia. Pred prijatím ponuky partner plnenia nebude povinný dodať/sprístupniť tovar, ktorý bol súčasťou vašej objednávky.

1.5 Zmluva môže byť z vašej strany zrušená (pozrite si podmienku 6 ďalej).

1.6 Upozorňujeme, že zadanie objednávky na tejto webovej stránke priamo predstavuje povinnosť zaplatiť.

1.7 Máme právo odstúpiť od zmluvy, ak od vás nedostaneme zúčtované finančné prostriedky (v súlade s podmienkou 3.1).

1.8 Nič v týchto obchodných podmienkach neovplyvňuje vaše zákonné právo zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Opis a cena tovaru

2.1 Na našej webovej stránke nájdete opis hlavných vlastností a cenu tovaru.

2.2 Individuálne ceny a produkty sú vrátane DPH, no nezahŕňajú cenu za dodanie (pokiaľ nie je inak uvedené na našej webovej stránke). Náklady na dodanie budú pripočítané k celkovej sume na zaplatenie a možno ich zobraziť v nákupnom košíku.

2.3 Vynakladáme maximálne úsilie, aby ceny zobrazené na webovej stránke boli presné v čase zadania vašej objednávky. Ak do 14 dní od prijatia vašej objednávky zistíte chybu v cene s ohľadom na akýkoľvek tovar, ktorý si objednáte, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis (telefónne číslo a e-mailová adresa budú uvedené v podmienke 1.1) alebo vám čo najskôr oznámime údaje o nesprávnych cenách. V tom prípade vám ponúkame možnosť:

2.3.1 zrušiť svoju objednávku na tovar s nesprávnou cenou a znovu ju potvrdiť s upravenými cenami,

2.3.2 zadať novú objednávku na alternatívny tovar,

2.3.3 zrušiť celú vašu objednávku.

Ak do 14 dní od prijatia našej ponuky nebudete odpovedať výberom jednej z dostupných možnosti v podmienkach 2.3.1 až 2.3.3, budeme mať za to, že ste si zvolili možnosť 2.3.3. a vaša objednávka bude okamžite zrušená. Za týchto okolností vám vrátime zaplatené finančné prostriedky alebo kredit na vašu sumu, ktorú ste zaplatili pri nesprávnych cenách.

2.4 S cieľom zabrániť akýmkoľvek pochybnostiam uvádzame, že v prípade nedostupnosti tovaru a v prípade, že si objednáte náhradný tovar, alebo ak mal tovar nesprávnu cenu a vy následne objednáte takýto tovar za správnu cenu, tieto podmienky predaja sa vzťahujú na objednávku a dodanie príslušného tovaru, či už sa objednávka zadá pomocou webovej stránky alebo inak.

3. Platba

3.1 Platba za tovar a náklady za dodanie možno vykonať kreditnou alebo debetnou kartou. Zúčtovanie z vašej kreditnej alebo debetnej karty sa môže vykonať kedykoľvek od zadania vašej objednávky.

4. Dodanie/dostupnosť tovaru

4.1 Partner plnenia dodá tovar na adresu podľa vášho výberu. Preto vás žiadame, aby ste jasne oznámili túto adresu partnerovi plnenia.

4.2 Na našej webovej stránke nájdete priemerný čas dodania tovaru. Upozorňujeme, že tento priemerný čas dodania je len odhadom a nemáme voči vám žiadne záväzky s ohľadom na splnenie tohto priemerného času dodania.

4.3 Účinný čas dodania má spresniť partner plnenia. V každom prípade a pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti, sa dodávka uskutoční v primeranom čase od dátumu jej prijatia.

4.4 Ak dodávku nemožno uskutočniť na adresu z dôvodov, ktoré ovláda partner plnenia, partner plnenia vás bude čo najskôr informovať.

4.5 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré vám vzniknú v dôsledku neskorého doručenia. Odporúčame vám, aby ste si neobjednávali podlahárov, kým nedostanete tovar.

5. Riziko/titul

5.1 Riziko za tovar preberáte vy od chvíle jeho prevzatia v priestoroch partnera plnenia alebo v prípade doručenia tovaru partnerom plnenia na adresu podľa vášho výberu, od chvíle fyzického nadobudnutia vlastníctva tovaru.

5.2 Vlastníctvo tovaru prechádza na vás od chvíle, kedy dostaneme celú sumu splatnú za:

5.2.1 tovar

5.2.2 a všetky ostatné sumy, ktoré nám budú splatné na akýkoľvek účet.

6. Právo na odstúpenia od zmluvy a proces vrátenia

6.1 Máte právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez platenia nákladov navyše a bez uvádzania dôvodu do 14 kalendárnych dní po prijatí tovaru (ďalej len „obdobie na odstúpenie“).

6.2 Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je potrebné zavolať zákaznícky servis, aby ste oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy (telefónne číslo je uvedené v podmienke 1.1). Upozorňujeme, že budete požiadaní, aby ste uviedli podrobnosti objednaného tovaru (napr. aj číslo objednávky).

6.3 Po vašom odstúpení od zmluvy telefonicky vám zašleme potvrdenie e-mailom (na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete), že zmluva je zrušená.

6.4 Okrem prípadu chybného alebo nesprávne opísaného tovaru, ak vykonáte svoje právo odstúpiť od zmluvy po prijatí tovaru, nesiete zodpovednosť za vrátenie tovaru partnerovi plnenia na vlastné náklady a riziko prostredníctvom dopravných prostriedkov podľa vášho výberu. Tovar a balenie musia byť vrátené v dokonalom stave na opätovný predaj na adresu sídla/prevádzky partnera plnenia (adresu partnera plnenia nájdete v potvrdení objednávky) bez zbytočného odkladu a v žiadnom prípade nie neskôr ako 14 kalendárnych dní od dňa, kedy ste nám oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s týmito podmienkami.

V prípade, že partner plnenia vám dodal tovar do vášho domova, môžete požiadať partnera plnenia, aby prevzal objednaný tovar. Partner plnenia musí prijať túto žiadosť na prevzatie v období na vrátenie a bude vám účtovať poplatok za prevzatie 50 GBP.

6.5 Sumu, ktorú ste nám zaplatili, vám vrátime bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od zmluvy.

6.6 Okrem prípadu chybného alebo nesprávne opísaného tovaru, v prípade, kedy sa tovar nevráti podľa ustanovení týchto podmienok vám môžeme účtovať sumu rovnajúcu sa nákladom, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania vrátenia tovaru v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

7. Záruka

7.1 Zaručujeme sa, že akýkoľvek tovar nakúpený prostredníctvom našej stránky je uspokojivej kvality a primerane vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar tohto druhu obvykle dodáva.

7.2 Ohľadne akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa prijatého tovaru (napr. poškodený, chybný, chýbajúci tovar…) sa obráťte na náš zákaznícky servis telefonicky (telefónne číslo je uvedené v podmienke 1.1). Vašu sťažnosť preskúmame a s ohľadom na vaše zákonné práva ako zákazníka ju vybavíme čo najskôr, ako to bude možné.

7.3 Osobitné informácie týkajúce sa záruky uvádzame na našej webovej stránke. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva zákazníka.

8. Obmedzenia zodpovednosti

8.1 Ak ste zákazník, nebudeme voči vám niesť žiadnu zodpovednosť za stratu či poškodenie alebo náklady na obstaranie náhradného tovaru za okolností, kedy:

8.1.1 nedôjde k porušeniu zákonnej povinnosti, ktorú voči vám máme my alebo naši zamestnanci či zástupcovia;
8.1.2 takáto strata alebo poškodenie nie je odôvodnene predvídateľným výsledkom takéhoto porušenia;
8.1.3 akéhokoľvek zvýšenia straty alebo poškodenia v dôsledku porušenia akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy vami;
8.1.4 takáto strana alebo poškodenie/náklady na obstaranie náhradného tovaru vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť webovú stránku alebo vyplývajúce z akýchkoľvek kúpených alebo získaných produktov, prijatých správ či uzavretých transakcií na webovej stránke alebo vyplývajúcich z neoprávneného prístupu k prevodu alebo údajom či informácií uvedených na tejto webovej stránke alebo ich úpravy, dokonca aj keď sme boli upozornení na možnosť takýchto škôd.

8.2 S ohľadom na montáž, príslušenstvo a údržbu tovaru vám odporúčame pokyny uvedené na našej webovej stránke.

9. Obrázky

Obrázky výrobkov slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu z dôvodu obmedzení internetového prehliadača, nastavení fotoaparátu a nastavení monitora/obrazovky atď. Všetkým zákazníkom odporúčame, aby si tovar pozreli v priestoroch partnera plnenia alebo pomocou vzorky dostupnej pomocou našej webovej stránky.

10. Zrieknutie sa

Žiadne zrieknutie sa (výslovne ani odvodene) vykonania žiadneho z našich práv na základe tejto zmluvy nebude precedensom do budúcnosti.


11. Vyššia moc

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne zdržanie alebo neplnenie našich povinností, ak zdržanie alebo neplnenie vyplýva z udalostí alebo okolností, ktoré sú mimo primeranej kontroly, okrem iného aj vrátane prírodných katastrof, štrajkov, odstávok, nehôd, vojny, požiaru, havárie v závode alebo na zariadení prípadne nedostatku či nedostupnosti surovín s prirodzeného zdroja dodávok, a budeme mať nárok na primerané odloženie plnenia našich povinností.

12. Oddeliteľnosť

Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nezákonné ani nevykonateľné žiadnym rozhodnutím súdu príslušnej jurisdikcie, takéto ustanovenie bude oddelené a zvyšok tejto zmluvy zostane naďalej v plnej platnosti a účinnosti tak, ako by boli tieto obchodné podmienky dohodnuté bez neplatného, nezákonného či nevykonateľného ustanovenia.

13. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky predaja tovaru sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva a írska a EÚ a súdy Spojeného kráľovstva a írska budú mať rozhodujúcu právomoc s ohľadom na akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy.

14 Naše práva upraviť tieto obchodné podmienky

14.1 Vyhradzujeme si právo priebežne kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky.

14.2 na vás sa budú vzťahovať obchodné podmienky, ktoré boli platné v čase, kedy ste si tovar objednali od nás, pokiaľ akúkoľvek zmenu týchto zásad či týchto obchodných podmienok nevyžadujú právne predpisy či štátny úrad (kedy sa budú vzťahovať na objednávky, ktoré ste zadali v minulosti).


Dátum nadobudnutia účinnosti a zmeny

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA KEDYKOĽVEK ZMENIŤ, UPRAVIŤ, DOPLNIŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ ČASTI TÝCHTO ZÁSAD. TÚTO STRÁNKU SI PRAVIDELNE KONTROLUJTE A PREČÍTAJTE SI NAJNOVŠIU VERZIU TÝCHTO ZÁSAD. AK BUDETE AJ NAĎALEJ POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU PO ZVEREJNENÍ ZMIEN, ZNAMENÁ TO, ŽE SÚHLASÍTE S TÝMITO ZMENAMI. NEBUDEME VŠAK SPÄTNE MENIŤ NAŠE POUŽÍVANIE VAŠICH ÚDAJOV BEZ VÁŠHO SÚHLASU.

Tieto zásady boli vypracované a nadobudli účinnosť dňa 15. januára 2013.

Otázky

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo budete chcieť aktualizovať svoje údaje, obráťte sa na nás na adrese:

UNILIN BVBA - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgicko
Tel. +32 56 675211

Môžete tiež zanechať správu pomocou kontaktného formulára.