Udržateľné podlahové krytiny značky Quick-Step

Udržateľné podlahové krytiny, pretože sa staráme...

Okrem toho, že vyrábame čo najkrajšie a najodolnejšie podlahy, ako je možné, tiež sa snažíme urobiť ich čo možno najudržateľnejšie a minimalizovať náš vplyv na životné prostredie všetkými možnými spôsobmi, akými môžeme. Tak ako vy, aj my sme presvedčení, že svet krásy je ten, kde rešpektujeme a chránime si prírodné zdroje.

To znamená, že sa nestaráme len o to, ako využívame naše suroviny, ale tiež o to, ako poskytujeme energiu pre naše výrobné procesy, ako vybavujeme logistiku, ako sa vyhýbame odpadom z obalov...

„V spoločnosti UNILIN sa neustále snažíme vytvoriť krásne a pohodlné podlahy... tým najudržateľnejším spôsobom.“

Tino Mulle, Vedúci pre udržateľnosť spoločnosti UNILIN

Obnoviteľný laminát

Vedeli ste, že naše laminátové podlahy sú celé vyrobené zo zvyškov z lesníctva a drevárskeho priemyslu? Použitím zvyškového dreva na vytvorenie nového produktu zabránime uvoľňovaniu uhlíka ako oxidu uhličitého do atmosfére.

V skutočnosti sa na výrobu vašej vysnívanej podlahy nevyťaží žiadny strom. Používame iba komerčné dreviny, ako sú borovica a smrek – nikdy nie exotické lesy alebo drevo z dažďových pralesov, ktoré sú hodnotné ako prirodzené prostredie.

Všetky naše laminátové podlahy sú tiež označené environmentálnou značkou. To znamená, že dodržiavajú najprísnejšie pravidlá EÚ týkajúce sa kvality vnútorného ovzdušia, kvality surovín a zdrojov a ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Mäkká a teplá vinylová podlahová krytina

Ekologický vinyl

Chodiť po luxusných vinylových podlahách Quick-Step je radosť, no tiež je to mäkký dotyk prírody. Preto sa všetok vnútorný odpad opätovne využíva a pri výrobe využívame čo najviac energie z obnoviteľných zdrojov.

Navyše, pretože je každá podlaha úplne bez ortoftalátu, môžete ľahko dýchať v pohodlí, že ste sa výborne rozhodli.

Remeselne vyrobené podlahové krytiny z listnatého dreva

Udržateľné drevo

Pri každej drevenej podlahe, ktorú vyrobíme, sa snažíme čo najviac využiť každý jednotlivý strom. Naším cieľom je vytvoriť autentický pocit čistého duba pri zachovaní extrémne vysokých štandardov na získavanie a ťažbu dreva. Okrem toho sa snažíme maximalizovať ich životnosť tým, že naše podlahy budú odolné proti opotrebovaniu.

Krásne podlahy, solídne údaje

Aby podlahy Quick-Step poskytovali maximálnu hodnotu, dodržiavajú najprísnejšie požiadavky označenia kvality a udržateľnosti.

Environmentálna značka EÚ

Environmentálna značka EÚ

Značka environmentálnej dokonalosti udeľovaná výrobkom a službám, ktoré počas svojho životného cyklu spĺňajú vysoké environmentálne normy: od ťažby surovín po výrobu, distribúciu, použitie vo vašej domácnosti a likvidáciu až po koniec životnosti.

PEFC

PEFC

Medzinárodne uznávaná značka, ktorá zabezpečuje, aby drevo, ktoré používame v našich podlahách, pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných lesov.

M1

M1

Najnižšia možná emisná trieda, čo naznačuje, že z našich podláh sa neuvoľňujú žiadne toxické látky, a preto nevyžadujú žiadne ďalšie vetranie. Znamená to tiež, že naše výrobky nemajú zápach.

A+

A+

Najlepšia akreditácia pre kvalitu ovzdušia vnútri.

LEED

LEED

Globálne uplatňovaný program klasifikácie budov pre výrobky s nízkymi emisiami.