Go to content Go to search

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke (ďalej len „stránka“) poskytuje spoločnosť Unilin BV (ďalej len „UNILIN“) Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali tieto podmienky používania.

Informácie na stránke majú výlučne informačné účely a poskytujú sa bez záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo odvodenej. Hoci vynakladáme všetko úsilie na poskytnutie presných a aktuálnych informácií, neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti poskytnutých informácií. Vyhradzujeme si právo zmeniť informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia alebo predchádzajúceho súhlasu.

Ani spoločnosť UNILIN ani žiaden z jej riaditeľov, zamestnancov alebo poradcov nebude za žiadnych okolností zodpovedný za škody spôsobené alebo vyplývajúcich z akékoľvek použitia stránky alebo informácií, ktoré obsahuje.

Spoločnosť UNILIN nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z akéhokoľvek prerušenia na stránke za škody spôsobené technickými nedostatkami alebo vírusmi (prípadne podobnými rušivými prvkami) ani použitia webových stránok (napr. pomocou hypertextových odkazov), na ktoré sú uvedené odkazy na stránke, ani z informácií poskytnutých na týchto webových stránkach.

Spoločnosť UNILIN nezodpovedá za elektronickú komunikáciu na stránkach. Týka sa to aj e-mailovej korešpondencie, spomalenia, zastavenia a manipulácie tretími stranami.

Používatelia stránok sú zodpovední za každú voľbu či rozhodnutie, ktoré urobia na základe informácií získaných na stránke alebo prostredníctvom nej.

Používatelia tejto stránky musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia proti vírusom, chybám, trójskym koňom atď.

Autorské práva

Všetky informácie na tejto stránke sú chránené autorským právom. Autorské právo patrí spoločnosti UNILIN. Žiadne informácie nemožno reprodukovať ani distribuovať bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu spoločnosti UNILIN.

Akékoľvek spory v súvislosti s touto stránkou alebo vyplývajúce z nej (jej používania) budú výlučne podliehať belgickým právnym predpisom.

Zásady ochrany súkromia

TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA SÚ URČENÉ NA TO, ABY VÁM POSKYTLI INFORMÁCIE, KTORÉ SPOLOČNOSŤ Unilin BV SO SÍDLOM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGICKO (ĎALEJ LEN „UNILIN“) ZBIERA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, NA KTOREJ SA TIETO ZÁSADY NACHÁDZAJÚ, PREČO TAKÉTO INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE, ZBIERAME A AKO S NIMI ZAOBCHÁDZAME, AKO AJ INFORMÁCIE, KTORÉ SA DOZVIEME O VÁS Z VAŠEJ NÁVŠTEVY NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY. TO, ŽE POUŽÍVATE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU ZNAMENÁ, ŽE PRIJÍMATE TIETO ZÁSADY. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO ZÁSADAMI, NEPOUŽÍVAJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Ktoré informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje dvomi spôsobmi:

prostredníctvom registrácie a informácie, ktoré zadáte na určitých stránkach na webovej lokalite, pomocou automatizovaných prostriedkov, najmä prostredníctvom súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie si pozrite ďalej.

Môžeme vás požiadať o vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, vek, adresu, mobilné alebo iné telefónne číslo a iné osobné alebo kontaktné údaje. Môžeme vás tiež požiadať o vaše pripomienky, návrhy alebo iné informácie týkajúce našich webových stránok, našich produktov či služieb alebo našej spoločnosti. Ďalšie osobitný typy informácií sa môžu požadovať v súvislosti so súťažami, lotériami, inými propagačnými ponukami alebo inými marketingovými aktivitami vrátane načítania textu, obrázkov, videa alebo zvukového obsahu.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú zhromažďované a spracované len na tieto účely:

použitie a riadenie stránky vo všeobecnosti vrátane zasielania a prijímania správ, poskytovania informácií o funkciách, službách a produktoch spoločnosti UNILIN.

Budeme spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uvedené vyššie.

Ako používame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré odošlete alebo ktoré zhromažďujeme, použijeme:

na odpoveď na priame požiadavky, tak, ako je opísané v čase, kedy vaše informácie zhromažďujeme, alebo ako je inak opísané pred použitím vašich informácií, na riadenie vašej účasti v súťažiach stávkach, iných propagačných ponukách alebo iných marketingových činnostiach, na lepšie pochopenie vás a vašich zákazníkov vo všeobecnosti, na iné legitímne obchodné účely vrátane priebežného zasielania listov alebo iných marketingových informácií o našej značke a našich spoločnostiach vám, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať, prostredníctvom e-mailu/pošty/SMS správ (ak ste nám na to dali povolenie pri registrácii u nás).

Môžeme spájať informácie, ktoré predložíte, s inými údajmi, ktoré získame z iných zdrojov, vrátane informácií, ktoré poskytnete na iných miestach alebo prostredníctvom iného média, ako napríklad prostredníctvom jednej z našich pridružených webových stránok.

Pasívne informácie, ktoré sledujeme, napríklad aj prostredníctvom súborov cookie, sa používajú na prispôsobenie a zlepšenie vášho zážitku a ponúk on-line, ktoré urobíme na našich webových stránkach, ako je opísané vyššie.

Vo všetkých ostatných prípadoch, než ako je opísané vyššie, budeme vždy najprv identifikovať účel, na ktorý sa osobné informácie zhromažďujú, kým účinne zozbierame alebo použijeme tieto informácie.

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, iba dovtedy, kým splnia svoj účel opísaný vyššie, alebo v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Komu poskytujeme informácie?

Hoci nepodnikáme v oblasti predaja osobných údajov pridruženým tretím stranám, možno budeme chcieť poskytnúť vaše osobné údaje spracovávateľom, ktorí konajú v našom mene, našim pridruženým spoločnostiam vrátane našej materskej spoločnosti či iným značkám UNILIN alebo obchodným partnerom, ako sú tretie strany, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie či programy a ktoré možno budú chcieť povedať vám viac o svojich značkách.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje prevedené spracovateľom, pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy a ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, ktoré neponúkajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Týmto súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov v takýchto prípadoch.

V súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov môžeme tiež poskytnúť vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že sme povinní to urobiť na dodržanie akýchkoľvek právnych predpisov, nariadení, súdnych príkazov alebo právnych požiadaviek alebo požiadaviek štátu. V nepravdepodobnom prípade, kedy by bola časť nášho podnikania nadobudnutá treťou stranou, budú vaše informácie prenesené novému majiteľovi podniku. Bez toho, aby sme preberali akúkoľvek povinnosť to urobiť, si vyhadzujeme právo zbierať a poskytovať akékoľvek informácie, ktoré budeme považovať za potrebné na vyšetrovanie alebo konanie v súvislosti s podozrením z podvodu, nelegálnej činnosti, možného zranenia osôb alebo majetku, na ochranu nás samých alebo jedného či viacerých našich používateľov alebo ich dedičov alebo tak, ako to inak požadujú alebo povoľujú právne predpisy.

Tiež nezabúdajte, že určité oblasti webových stránok môžu mať interaktívny charakter a môžu vám umožňovať zverejňovať informácie, ktoré budú vidieť ostatní používatelia. Ak nechcete, aby boli tieto informácie zobrazované verejne, nepoužívajte tieto oblasti webovej stránky.

Ktoré súbory cookie používame a prečo?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú do vášho počítača webovými stránkami, ktoré navštívite. Sú široko používané s cieľom zabezpečiť fungovanie webových stránok alebo účinnejšie fungovanie, ako aj poskytnúť informácie ostatným používateľom webových stránok.

Táto webová stránka používa súbory cookie:

na rozšírenie a prispôsobenie vášho zážitku. Týka sa to: uloženia vašich jazykových preferencií, uchovávania informácií, ktoré zadáte do formulárov, zapamätania si tovaru vo vašom nákupnom košíku (v príslušnom prípade), na analýzu vášho používania webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics.

Ak nechcete, aby sa súbory cookie používali, nepoužívajte naše webové stránky, pretože bez nich nebudú fungovať efektívne.

Stránka okrem iného používa nasledujúce súbory cookie tretích strán:

[zoznam súborov cookie]

Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolu súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré súbory cookie sú nastavené, a ako ich spravovať a vymazať, nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

Dobrovoľné zrušenie

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete dostávať od náš komerčné alebo propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb alebo týkajúce sa produktov alebo služieb našich pridružených spoločností či našich obchodných partnerov, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy, môžete sa odhlásiť z našej stránky alebo kliknúť na odkaz v akejkoľvek propagačnej správe, ktorú od nás dostanete.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie propagačných správ, aj naďalej vám budeme zasielať informácie, ktoré sa týkajú akéhokoľvek účtu, ktorý u nás budete mať, alebo obchodného vzťahu s nami, ako sú požiadavky, ktoré ste predložili na náš tovar alebo služby (ako sú správy o transakciách týkajúce sa lotérií, do ktorých ste sa potenciálne zapojili).

Vaše práva

Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu údajov, tým, že nám zašlete správu pomocou kontaktného formulára. Kedykoľvek sa tiež môžete rozhodnúť zrušiť zasielanie akýchkoľvek marketingových kampaní a požiadať, aby vám už ďalej neboli zasielané propagačné materiály bezplatne a bez poskytovania akéhokoľvek dôvodu.

Bezpečnosť

Používame štandardné opatrenia v odvetví na ochranu informácií, ktoré poskytnete na tejto webovej stránke. Hoci sa snažíme zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov pri uchovávaní, používaní a poskytovaní informácií, ktoré nám poskytnete, žiadna webová stránka nie je bezpečná na sto percent. Preto vám odporúčame, aby ste prijali príslušné opatrenia na vlastnú ochranu, napríklad aj vrátane uchovávania všetkých používateľských mien a hesiel ako dôverných.

Webové stránky tretích strán

V určitých oblastiach tejto webovej stránky môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto zásady na ochranu súkromia sa však vzťahujú len na webové stránky, na ktorých sú zverejnené, a neopisujú postupy zberu informácií na iných webových stránkach vrátane tých, ktoré sú spojené s našou webovou stránkou, alebo na ktoré naša webová stránka poskytuje odkaz. Tieto odkazy sú poskytnuté pre vaše pohodlie. Upozorňujeme vás však, že tieto tretie strany ani ich webové stránky nekontrolujeme. Tieto tretie strany majú iné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré môžete poskytnúť pri návšteve webových stránok týchto tretích strán.’ Mali by ste si starostlivo prečítať zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, kým poskytnete informácie, na základe ktorých možno zistiť vašu totožnosť.

Spoločnosť UNILIN nebude za žiadnych okolností zodpovedná za (ďalšiu) prítomnosť týchto stránok tretích strán, ani za informácie, ktoré poskytujú. Zaradenie hypertextových odkazov na iné webové stránky neznamená, že súhlasíte s obsahom na týchto stránkach, ani že medzi týmito stránkami existuje akákoľvek forma spolupráce či vzťahu.

Podmienky oficiálneho Internetového obchodu Quick-Step

Pred odoslaním objednávky si, prosím, pozorne preštudujte tieto Obchodné podmienky a uchovajte si kópiu týchto podmienok a objednávky na budúce použitie.

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE, ŽE NÁKUPY USKUTOČNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO INTERNETOVÉHO OBCHODU VYKONÁVATE PRIAMO OD VYBRANÝCH MALOOBCHODNÍKOV (ĎALEJ LEN „PARTNERI USKUTOČŇUJÚCI PLNENIE“) A ŽE SPOLOČNOSŤ UNILIN NEPREDÁVA PRODUKTY PRIAMO ZÁKAZNÍKOM VYUŽÍVAJÚCIM INTERNETOVÝ OBCHOD. VAŠA KÚPNA ZMLUVA NA TOVAR KÚPENÝ V TOMTO INTERNETOVOM OBCHODE JE UZATVÁRANÁ S PRÍSLUŠNÝM PARTNEROM USKUTOČŇUJÚCIM PLNENIE A SPOLOČNOSŤ UNILIN NENESIE ZA TÚTO KÚPNU ZMLUVU V SÚVISLOSTI S TAKÝMTO TOVAROM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na vaše používanie Internetového obchodu a na všetky nákupy uskutočnené jeho prostredníctvom. Upravujú práva tak spoločnosti Unilin, ako vybraného Partnera uskutočňujúceho plnenie. Pred použitím alebo zadaním akejkoľvek objednávky na tomto Webe by ste si mali tieto Obchodné podmienky prečítať dôkladne a v plnom rozsahu. Ak s týmito Obchodnými podmienkami nesúhlasíte, nemôžete používať tento Web.

Spoločnosť Unilin prevádzkuje Internetový obchod, aby umožnila Partnerom uskutočňujúcim plnenie priamy predaj. Hoci spoločnosť Unilin spracúva platby a môže komunikovať so zákazníkmi v súvislosti s objednávkami zadanými v tomto Internetovom obchode, robí tak ako sprostredkovateľ menom príslušného Partnera uskutočňujúceho plnenie. Spoločnosť Unilin preto nenesie priamu zodpovednosť za žiadnu kúpnu zmluvu uzatvorenú v tomto Internetovom obchode.

Informácie na tomto Webe poskytuje spoločnosť Unilin. Používaním tohto Webu potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijali tieto podmienky používania. Vyhradzujeme si právo zmeniť informácie na tomto Webe. Ak však vykonáme zmeny nižšie uvedených Obchodných podmienok, upozorníme vás na tieto zmeny a vy nás potom môžete kontaktovať s cieľom: i) ukončiť akúkoľvek zmluvu pred tým, než zmeny vstúpia do platnosti, a ii) získať náhradu za akékoľvek produkty, ktoré ste zaplatili, avšak doteraz nedostali.

V prípade akýchkoľvek ťažkostí v súvislosti s akýmkoľvek predajom uzatvoreným v tomto Internetovom obchode sa obracajte na príslušného Partnera uskutočňujúceho plnenie, ak nie je nižšie uvedené inak.

1. Používanie internetového obchodu

1.1 Tento Internetový obchod slúži ako platforma pre predaj všetkého tovaru zobrazeného na Webe. Vlastníkom Webu je Unilin [●], súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v [.] a hlavným sídlom v [●], registrovaným v [.] pod číslom spoločnosti [●] (ďalej len ako „my“ alebo „nás“ alebo „náš“). Naše registrované DIČ je [●]. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás, prosím, e-mailom (adresa: [●] @ quick-step.com) alebo telefonicky (číslo: [●]).

1.2 V okamihu, keď zadávate objednávku na tovar zobrazený na Webe, musíte vybrať predajcu (ďalej len „Partner uskutočňujúci plnenie“), ktorý bude stranou, s ktorou uzatvárate zmluvu o nákupe tovaru. Spoločnosť Unilin doručí objednaný tovar menom Partnera uskutočňujúceho plnenie / informuje, kde si ho môžete vyzdvihnúť (pozri podmienku 4 nižšie). Podrobnosti o doručení/vyzdvihnutí budú poskytnuté pri dokončení nákupu v Internetovom obchode.

1.3 Ak vás my alebo Partner uskutočňujúci plnenie bude potrebovať kontaktovať, stane sa tak telefonicky či na e-mailovej alebo poštovej adrese, ktorú ste uviedli vo svojej objednávke.

1.4 Všetky objednávky sú považované za ponuku na uzavretie zmluvy. Jej Prijatie sa uskutoční v okamihu, keď dostanete e-mail s potvrdením objednávky. Pred týmto Prijatím nebude Partner uskutočňujúci plnenie povinný dodať alebo sprístupniť žiadny tovar, ktorý mohol byť súčasťou vašej objednávky. Vezmite, prosím, na vedomie, že kúpna zmluva na príslušný tovar bude uzatvorená medzi vami a príslušným Partnerom uskutočňujúcim plnenie. Partner uskutočňujúci plnenie je zo zákona povinný dodať vám tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou. Spoločnosť Unilin pre vás bude menom príslušného Partnera uskutočňujúceho plnenie vykonávať rôzne funkcie, okrem iného napríklad prevádzkovanie webovej stránky a inkasovanie platieb menom Partnera uskutočňujúceho plnenie. Ako je však uvedené vyššie, poskytuje spoločnosť Unilin tieto služby ako sprostredkovateľ Partnera uskutočňujúceho plnenie. Konečnú faktúru dostanete od Partnera uskutočňujúceho plnenie.

1.5 Ak Partner uskutočňujúci plnenie nemôže vašu objednávku prijať, potom vás my alebo Partner uskutočňujúci plnenie o tom budeme informovať a vám nebude účtovaný žiadny tovar. Partner uskutočňujúci plnenie nemusí byť schopný prijímať objednávky z mnohých dôvodov, okrem iného napr. z dôvodu stavu zásob príslušného tovaru.

1.6 Kúpna zmluva medzi vami a Partnerom uskutočňujúcim plnenie je predmetom vášho práva na odstúpenie (pozri podmienku 6 nižšie).

1.7 Vezmite na vedomie, že zadanie objednávky na tomto webe pre vás priamo znamená povinnosť zaplatiť. Preto by ste si mali pred objednaním na webe dôkladne prečítať tieto Obchodné podmienky.

1.8 Partner uskutočňujúci plnenie má právo vypovedať zmluvu, ak od vás nedostane finančné prostriedky za tovar (v súlade s podmienkou 3.1).

1.9 Žiadne ustanovenie týchto Obchodných podmienok nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa podľa platných zákonov.

2. Opis a cena tovaru

2.1 Na Webe nájdete opis hlavných charakteristík a cenu tovaru.

2.2 Ceny jednotlivých produktov sú vrátane daní, avšak bez nákladov na dopravu (ak nie je na stránkach uvedené inak). Náklady na dopravu sa pripočítajú k celkovej splatnej sume a je možné ich zobraziť v nákupnom košíku.

2.3 Vyvíjame všetko úsilie, aby sme zaistili, že ceny uvedené na Webe budú presné v čase, keď zadávate objednávku. Ak do 14 dní od prijatia vašej objednávky bude zistená chyba pri cene akéhokoľvek tovaru, ktorý ste si objednali, môžete sa obrátiť na náš Zákaznícky servis (na telefónnom číslo či e-maile, ktoré sú uvedené v podmienke 1.1), prípadne vás my alebo Partner uskutočňujúci plnenie budeme čo najskôr informovať o podrobnostiach o tovare s nesprávnou cenou. V takom prípade vám bude ponúknutá možnosť:

2.3.1 stornovať objednávku na tovar s nesprávnou cenou a opätovne potvrdiť vašu objednávky so zmenenou cenou;

2.3.2 zadať novú objednávku na alternatívny tovar; alebo

2.3.3 stornovať celú vašu objednávku, ako je opísané nižšie; alebo

ak do 14 dní od prijatia našej ponuky neodpoviete výberom jednej z týchto dostupných možností uvedených v podmienkach 2.3.1 až 2.3.3 vyššie, bude vaša objednávka okamžite stornovaná. Za týchto okolností vám bude vrátená alebo pripísaná vo váš prospech suma, ktorú ste zaplatili za tovar s nesprávnou cenou.

2.4 Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ak tovar nie je k dispozícii a vy objednáte u nás alternatívny tovar, alebo ak bola pri tovare uvedená nesprávna cena a vy si následne tento tovar objednáte za správnu cenu, potom sa na objednávku a dodanie príslušného tovaru vzťahujú tieto podmienky predaja, nech už bola objednávka zadaná prostredníctvom Webu, alebo inak.

3. Platba

3.1 Platbu za tovar a dopravu je možné uskutočniť kreditnou alebo debetnou kartou, prípadne bankovým prevodom. Platba môže byť z kreditnej alebo debetnej karty strhnutá v okamihu, keď zadáte objednávku. Za tovar musíte zaplatiť pred jeho odoslaním.

3.2 Hoci platby vykonané prostredníctvom Internetového obchodu spracúva spoločnosť Unilin, robí tak ako sprostredkovateľ menom Partnera uskutočňujúceho plnenie.

4. Dodávka/dostupnosť tovaru

4.1 Spoločnosť Unilin doručí tovar menom Partnera uskutočňujúceho plnenie na vami zvolenú adresu. Žiadame vás preto, aby ste nám túto adresu jasne oznámili v čase, keď zadávate svoju objednávku.

4.2 Na Webe nájdete priemernú dodaciu lehotu dodania tovaru. S výhradou podmienky 4.3 je táto priemerná dodacia lehota iba odhadovaná a my ani príslušný Partner uskutočňujúci plnenie nenesieme voči vám v súvislosti s nedodržaním tejto dodacej lehoty žiadnu zodpovednosť.

4.3 Dátum uskutočnenia dodávky bude stanovený Partnerom uskutočňujúcim plnenie. Dodávka bude vykonaná v primeranej lehote a v každom prípade do 30 dní odo dňa Prijatia objednávky.

4.4 Ak nie je možné tovar doručiť na vašu adresu z dôvodov, za ktoré je Partner uskutočňujúci plnenie zodpovedný, bude vás o tom informovať čo najskôr, aby ste sa dohodli na alternatívnom postupe. Ak neudelíte pokyny na nové dodanie, môžete byť zodpovední za primerané náklady na skladovanie a ďalšie prepravné náklady, ktoré Partnerovi uskutočňujúcemu plnenie vzniknú.

4.5 Nepreberáme zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vám vzniknú v dôsledku neskorého doručenia. Odporúčame, aby ste si nerezervovali montážnych pracovníkov, pokým svoj tovar nedostanete.

5. Riziko/vlastníctvo

5.1 Riziko prechádza na vás v okamihu, keď si tovar vyzdvihnete v areáli Partnera uskutočňujúceho plnenie, alebo v prípade, že tovar dodáva spoločnosť Unilin menom Partnera uskutočňujúceho plnenie na adresu podľa vášho výberu, potom toto riziko na vás prechádza v okamihu, keď fyzicky prevezmete tovar.

5.2 Vlastníctvo tovaru prechádza na vás až v okamihu, keď my (v prospech Partnera uskutočňujúceho plnenie) dostaneme v plnej výške (vo finančných prostriedkoch) všetky sumy, ktoré mu náležia, v súvislosti s:

5.2.1 tovarom, a

5.2.2 všetky ostatné sumy od vás, ktoré sú alebo ktoré sa stanú splatnými nám alebo Partnerovi uskutočňujúcemu plnenie.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy, iné spôsoby, ako zrušiť zmluvu, a postup vrátenia

6.1 Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa tejto časti, môžete zavolať na náš Zákaznícky servis (na telefónne číslo, ktoré je uvedené v podmienke 1.1) a oznámiť svoje rozhodnutie, prípadne môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na konci tohto dokumentu. Budete požiadaní, aby ste nám poskytli podrobnosti o objednanom tovare (vrátane napr. čísla objednávky).

6.2 Po tom, čo telefonicky vyjadríte svoj zámer, Partner uskutočňujúci plnenie (alebo my menom Partnera uskutočňujúceho plnenie) vám odstúpenie od zmluvy potvrdí e-mailom (na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli).

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.3 Máte právo bez akýchkoľvek dodatočných nákladov a bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej medzi vami a Partnerom uskutočňujúcim plnenie, a to až do 14 kalendárnych dní po prijatí objednaného tovaru (ďalej len „Lehota odstúpenia od zmluvy“).

6.4 Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy po prevzatí tovaru, nesiete zodpovednosť za vrátenie tovaru Partnerovi uskutočňujúcemu plnenie na vlastné náklady, na vlastné riziko a dopravným prostriedkom podľa vášho výberu. Tovar a obal je nutné vrátiť v dobrom predajnom stave do registrovaného sídla / areálu Partnera uskutočňujúceho plnenie (adresu Partnera uskutočňujúceho plnenie nájdete v e-maile s potvrdením objednávky od Partnera uskutočňujúceho plnenie), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste nám oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s touto podmienkou.

V prípade, že Partner uskutočňujúci plnenie dodal tovar k vám domov, môžete ho požiadať o vyzdvihnutie tohto objednaného tovaru. Partner uskutočňujúci plnenie musí dostať túto žiadosť o vyzdvihnutie tovaru v Lehote odstúpenia od zmluvy a bude vám účtovať poplatok za vyzdvihnutie vo výške 50 GBP.

6.5 Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Partner uskutočňujúci plnenie vám bez zbytočného odkladu vráti akúkoľvek sumu, ktorú ste zaplatili, vrátane minimálnych nákladov na dopravu za tovar, keď vám bol zaslaný, a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Aby sa predišlo pochybnostiam, Partner uskutočňujúci plnenie vám musí uhradiť náklady spojené s vrátením tovaru iba vtedy, ak je tovar chybný.

6.6 Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy a tovar bol nevhodnou manipuláciou poškodený nad rámec toho, čo by rozumne postačovalo na jeho prezretie, môže vám Partner uskutočňujúci plnenie účtovať sumu rovnajúcu sa nákladom, ktoré mu vzniknú v dôsledku straty hodnoty v tovare.

Ďalšie práva

6.7 Ak je tovar chybný alebo nesprávne opísaný:

6.7.1 môžete nám vzniesť akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa produktu na vyššie uvedené kontaktné údaje (v takom prípade budeme dopyt alebo sťažnosť posudzovať menom Partnera uskutočňujúceho plnenie) alebo sa môžete obrátiť priamo na Partnera uskutočňujúceho plnenie; a

6.7.2 môžete požiadať o opravu alebo výmenu alebo môžete informovať nás alebo Partnera uskutočňujúceho plnenie, že si želáte ukončiť zmluvu a príslušný tovar odmietnuť a vrátiť.

7. Záruka Partnera uskutočňujúceho plnenie

7.1 Partner uskutočňujúci plnenie zaručuje, že všetok tovar kúpený prostredníctvom nášho Webu bude v uspokojivej kvalite a primerane vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar tohto druhu bežne dodáva.

7.2 V prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa prijatého tovaru (vrátane poškodeného, chybného alebo chýbajúceho tovaru) kontaktujte telefonicky náš Zákaznícky servis (na telefónnom čísle uvedenom v podmienke 1.1). Vašu sťažnosť preskúmame menom Partnera uskutočňujúceho plnenie a s ohľadom na vaše zákonné práva ako zákazníka ju vybavíme čo najskôr. Vezmite, prosím, na vedomie, že všetky sťažnosti budeme vybavovať iba ako sprostredkovateľ Partnera uskutočňujúceho plnenie. Na základe kúpnej zmluvy nemáme voči vám žiadnu priamu zodpovednosť za tovar.

7.3 Alternatívne je možné sťažnosti smerovať na Partnera uskutočňujúceho plnenie.

8. Obmedzenie zodpovednosti

Ak nedodržíme tieto Obchodné podmienky, budeme zodpovední iba za prípadné predvídateľné straty, ktoré v dôsledku toho utrpíte. Strata je predvídateľná, ak ste tak vy, ako aj spoločnosť Unilin vedeli, že by k nej mohlo dôjsť, napríklad ak by bola konkrétne prerokovaná. Spoločnosť Unilin ani žiadny z jej riaditeľov, zamestnancov alebo poradcov však nezodpovedajú za žiadne z nasledovných strát spôsobených alebo vyplývajúcich z akéhokoľvek použitia Webu alebo informácií na ňom uvedených:

  • akékoľvek straty alebo škody, ktoré nie je možné predvídať; a
  • akúkoľvek stratu zisku alebo stratu podnikania, pretože naše výrobky sú dodávané výhradne vám ako individuálnej osobe.

Spoločnosť Unilin nenesie zodpovednosť za žiadne nepredvídateľné straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku akýchkoľvek prerušení prevádzky na Webe, za škody spôsobené technickými chybami alebo vírusmi (alebo podobne rušivými prvkami) ani získaním informácií alebo používaním iných webových stránok, na ktoré sa odkazuje na tomto Webe (napr. prostredníctvom hypertextových odkazov), a ani za škody v dôsledku informácií uvedených na týchto webových stránkach.

Spoločnosť Unilin najmä nezodpovedá za žiadne nepredvídateľné straty, ktoré utrpíte v dôsledku elektronickej komunikácie uskutočňovanej prostredníctvom tohto Webu. To zahŕňa e-mailovú korešpondenciu, spomalenie, zachytávanie správ a manipuláciu tretími stranami.

Spoločnosť Unilin však nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné, a najmä nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za:

  • smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov;
  • podvod alebo podvodné uvedenie do omylu; alebo
  • porušenie vášho práva na získanie vyhovujúcich výrobkov, napríklad výrobkov zodpovedajúcich opisu, poskytnutej vzorke, výrobkov uspokojivej kvality a vhodných na daný účel.

Používatelia Webu zodpovedajú za akýkoľvek výber alebo rozhodnutie, ktoré urobia na základe informácií získaných na tomto Webe alebo jeho prostredníctvom.

Používatelia tohto Webu musia prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie proti vírusom, chybám, trójskym koňom atď.

9. Autorské práva

Všetky informácie na tomto Webe sú chránené autorskými právami. Autorské práva patria spoločnosti Unilin. Všetky informácie je zakázané reprodukovať alebo šíriť bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu spoločnosti Unilin.

Všetky spory súvisiace s týmto Webom alebo vzniknuté v dôsledku (používania) tohto Webu podliehajú výhradne anglickému zákonu.

10. Obrázky

Obrázky výrobkov slúžia iba na ilustráciu a výrobok a jeho balenie sa môžu mierne líšiť od skutočného výrobku z dôvodu obmedzení softvéru prehliadača, nastavenia fotoaparátu a nastavenia monitora/obrazovky. Odporúčame, aby si všetci zákazníci prehliadli tovar buď v priestoroch Partnera uskutočňujúceho plnenie, alebo na vzorke získanej prostredníctvom tohto Webu.

11. Zrieknutie sa

Ak my alebo Partner uskutočňujúci plnenie nebudeme okamžite trvať na tom, aby ste vykonali nejakú činnosť, na ktorú ste podľa týchto Obchodných podmienok povinní, alebo ak vás o takú činnosť požiadame oneskorene, môžeme napriek tomu od vás požadovať, aby ste túto činnosť vykonali neskôr.

12. Oneskorenia mimo našej kontroly

Nenesieme zodpovednosť za žiadne oneskorenie alebo nesplnenie ktorejkoľvek z našich povinností, ak toto oneskorenie alebo neplnenie vyplýva z udalostí alebo okolností mimo našej primeranej kontroly. Ak však také udalosti nastanú, budeme vás kontaktovať, aby sme vás o nich čo najskôr informovali a podnikneme kroky na minimalizáciu dopadu tohto oneskorenia na vás. .

13. Vyčlenenie

Ak je z akéhokoľvek dôvodu ktorýmkoľvek súdom s príslušnou jurisdikciou akákoľvek z podmienok alebo ustanovení týchto Obchodných podmienok vyhlásená za neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú, bude táto podmienka či ustanovenie vyčlenená a zvyšná časť týchto podmienok a ustanovení zostane v plnej platnosti a účinnosti, ako by tieto Obchodné podmienky boli odsúhlasené bez tejto neplatnej, nezákonnej alebo nevymáhateľnej podmienky či ustanovenia.

14. Rozhodné právo a jurisdikcia

14.1 Na tieto Obchodné podmienky predaja tovaru sa vzťahuje poľské právo a právomoci v súvislosti s akýmkoľvek sporom vyplývajúce z uzavretej zmluvy budú mať poľské súdy.

14.2 Okrem toho je možné spory posudzovať a riešiť alternatívnou cestou prostredníctvom nezávislého orgánu bez toho, aby potom bolo nutné zapojiť súd. Spory je možné predložiť na riešenie na platforme Európskej komisie pre online riešenie sporov na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

15. Ďalšie dôležité podmienky

15.1 Tak spoločnosť Unilin, ako aj Partner uskutočňujúci plnenie môžu previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto Obchodných podmienok na inú organizáciu. Ak sa tak stane, budeme vás informovať a zaistíme, že týmto prevodom nebudú dotknuté vaše práva vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy.

15.2 Svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Obchodných podmienok môžete previesť na inú osobu iba vtedy, ak s tým písomne súhlasíme.

15.3 Každý príslušný Partner uskutočňujúci plnenie je oprávnený vymáhať svoje práva a odmietnutie zodpovednosti vo svoj prospech, ako je stanovené v týchto Obchodných podmienkach.

Otázky

Ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad alebo ak chcete aktualizovať svoje údaje, kontaktujte nás na adrese:

Unilin [●]

Môžete nám taktiež zanechať správu prostredníctvom [●].

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Tento formulár vyplňte a odošlite iba vtedy, ak si želáte od zmluvy odstúpiť)

[●], na e-mailovú adresu: [●]@quick-step.com a telefónne číslo: [●]).

Ja/My [*] týmto oznamujeme, že [*] odstupujem/odstupujeme od mojej/našej [*] kúpnej zmluvy na nasledovný tovar [*]/ na dodávku nasledovnej služby [*],

Objednané dňa [*] / prijaté dňa [*],

Meno spotrebiteľa

Adresa spotrebiteľa

Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v tlačenej podobe)

Dátum

[*] Nehodiace sa vymažte

Dátum nadobudnutia účinnosti a zmeny

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA KEDYKOĽVEK ZMENIŤ, UPRAVIŤ, DOPLNIŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ ČASTI TÝCHTO ZÁSAD. TÚTO STRÁNKU SI PRAVIDELNE KONTROLUJTE A PREČÍTAJTE SI NAJNOVŠIU VERZIU TÝCHTO ZÁSAD. AK BUDETE AJ NAĎALEJ POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU PO ZVEREJNENÍ ZMIEN, ZNAMENÁ TO, ŽE SÚHLASÍTE S TÝMITO ZMENAMI. NEBUDEME VŠAK SPÄTNE MENIŤ NAŠE POUŽÍVANIE VAŠICH ÚDAJOV BEZ VÁŠHO SÚHLASU.

Tieto zásady boli vypracované a nadobudli účinnosť dňa 15. januára 2013.

Otázky

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo budete chcieť aktualizovať svoje údaje, obráťte sa na nás na adrese:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgicko
Tel. +32 56 675211

Môžete tiež zanechať správu pomocou kontaktného formulára.