Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke (ďalej len „stránka“) poskytuje spoločnosť Unilin BV (ďalej len „UNILIN“) Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali tieto podmienky používania.

Informácie na stránke majú výlučne informačné účely a poskytujú sa bez záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo odvodenej. Hoci vynakladáme všetko úsilie na poskytnutie presných a aktuálnych informácií, neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti poskytnutých informácií. Vyhradzujeme si právo zmeniť informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia alebo predchádzajúceho súhlasu.

Ani spoločnosť UNILIN ani žiaden z jej riaditeľov, zamestnancov alebo poradcov nebude za žiadnych okolností zodpovedný za škody spôsobené alebo vyplývajúcich z akékoľvek použitia stránky alebo informácií, ktoré obsahuje.

Spoločnosť UNILIN nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z akéhokoľvek prerušenia na stránke za škody spôsobené technickými nedostatkami alebo vírusmi (prípadne podobnými rušivými prvkami) ani použitia webových stránok (napr. pomocou hypertextových odkazov), na ktoré sú uvedené odkazy na stránke, ani z informácií poskytnutých na týchto webových stránkach.

Spoločnosť UNILIN nezodpovedá za elektronickú komunikáciu na stránkach. Týka sa to aj e-mailovej korešpondencie, spomalenia, zastavenia a manipulácie tretími stranami.

Používatelia stránok sú zodpovední za každú voľbu či rozhodnutie, ktoré urobia na základe informácií získaných na stránke alebo prostredníctvom nej.

Používatelia tejto stránky musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia proti vírusom, chybám, trójskym koňom atď.

Autorské práva

Všetky informácie na tejto stránke sú chránené autorským právom. Autorské právo patrí spoločnosti UNILIN. Žiadne informácie nemožno reprodukovať ani distribuovať bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu spoločnosti UNILIN.

Akékoľvek spory v súvislosti s touto stránkou alebo vyplývajúce z nej (jej používania) budú výlučne podliehať belgickým právnym predpisom.

Zásady ochrany súkromia

TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA SÚ URČENÉ NA TO, ABY VÁM POSKYTLI INFORMÁCIE, KTORÉ SPOLOČNOSŤ Unilin BV SO SÍDLOM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGICKO (ĎALEJ LEN „UNILIN“) ZBIERA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, NA KTOREJ SA TIETO ZÁSADY NACHÁDZAJÚ, PREČO TAKÉTO INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE, ZBIERAME A AKO S NIMI ZAOBCHÁDZAME, AKO AJ INFORMÁCIE, KTORÉ SA DOZVIEME O VÁS Z VAŠEJ NÁVŠTEVY NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY. TO, ŽE POUŽÍVATE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU ZNAMENÁ, ŽE PRIJÍMATE TIETO ZÁSADY. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO ZÁSADAMI, NEPOUŽÍVAJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Ktoré informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje dvomi spôsobmi:

prostredníctvom registrácie a informácie, ktoré zadáte na určitých stránkach na webovej lokalite, pomocou automatizovaných prostriedkov, najmä prostredníctvom súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie si pozrite ďalej.

Môžeme vás požiadať o vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, vek, adresu, mobilné alebo iné telefónne číslo a iné osobné alebo kontaktné údaje. Môžeme vás tiež požiadať o vaše pripomienky, návrhy alebo iné informácie týkajúce našich webových stránok, našich produktov či služieb alebo našej spoločnosti. Ďalšie osobitný typy informácií sa môžu požadovať v súvislosti so súťažami, lotériami, inými propagačnými ponukami alebo inými marketingovými aktivitami vrátane načítania textu, obrázkov, videa alebo zvukového obsahu.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú zhromažďované a spracované len na tieto účely:

použitie a riadenie stránky vo všeobecnosti vrátane zasielania a prijímania správ, poskytovania informácií o funkciách, službách a produktoch spoločnosti UNILIN.

Budeme spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uvedené vyššie.

Ako používame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré odošlete alebo ktoré zhromažďujeme, použijeme:

na odpoveď na priame požiadavky, tak, ako je opísané v čase, kedy vaše informácie zhromažďujeme, alebo ako je inak opísané pred použitím vašich informácií, na riadenie vašej účasti v súťažiach stávkach, iných propagačných ponukách alebo iných marketingových činnostiach, na lepšie pochopenie vás a vašich zákazníkov vo všeobecnosti, na iné legitímne obchodné účely vrátane priebežného zasielania listov alebo iných marketingových informácií o našej značke a našich spoločnostiach vám, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať, prostredníctvom e-mailu/pošty/SMS správ (ak ste nám na to dali povolenie pri registrácii u nás).

Môžeme spájať informácie, ktoré predložíte, s inými údajmi, ktoré získame z iných zdrojov, vrátane informácií, ktoré poskytnete na iných miestach alebo prostredníctvom iného média, ako napríklad prostredníctvom jednej z našich pridružených webových stránok.

Pasívne informácie, ktoré sledujeme, napríklad aj prostredníctvom súborov cookie, sa používajú na prispôsobenie a zlepšenie vášho zážitku a ponúk on-line, ktoré urobíme na našich webových stránkach, ako je opísané vyššie.

Vo všetkých ostatných prípadoch, než ako je opísané vyššie, budeme vždy najprv identifikovať účel, na ktorý sa osobné informácie zhromažďujú, kým účinne zozbierame alebo použijeme tieto informácie.

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, iba dovtedy, kým splnia svoj účel opísaný vyššie, alebo v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Komu poskytujeme informácie?

Hoci nepodnikáme v oblasti predaja osobných údajov pridruženým tretím stranám, možno budeme chcieť poskytnúť vaše osobné údaje spracovávateľom, ktorí konajú v našom mene, našim pridruženým spoločnostiam vrátane našej materskej spoločnosti či iným značkám UNILIN alebo obchodným partnerom, ako sú tretie strany, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie či programy a ktoré možno budú chcieť povedať vám viac o svojich značkách.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje prevedené spracovateľom, pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy a ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, ktoré neponúkajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Týmto súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov v takýchto prípadoch.

V súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov môžeme tiež poskytnúť vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že sme povinní to urobiť na dodržanie akýchkoľvek právnych predpisov, nariadení, súdnych príkazov alebo právnych požiadaviek alebo požiadaviek štátu. V nepravdepodobnom prípade, kedy by bola časť nášho podnikania nadobudnutá treťou stranou, budú vaše informácie prenesené novému majiteľovi podniku. Bez toho, aby sme preberali akúkoľvek povinnosť to urobiť, si vyhadzujeme právo zbierať a poskytovať akékoľvek informácie, ktoré budeme považovať za potrebné na vyšetrovanie alebo konanie v súvislosti s podozrením z podvodu, nelegálnej činnosti, možného zranenia osôb alebo majetku, na ochranu nás samých alebo jedného či viacerých našich používateľov alebo ich dedičov alebo tak, ako to inak požadujú alebo povoľujú právne predpisy.

Tiež nezabúdajte, že určité oblasti webových stránok môžu mať interaktívny charakter a môžu vám umožňovať zverejňovať informácie, ktoré budú vidieť ostatní používatelia. Ak nechcete, aby boli tieto informácie zobrazované verejne, nepoužívajte tieto oblasti webovej stránky.

Ktoré súbory cookie používame a prečo?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú do vášho počítača webovými stránkami, ktoré navštívite. Sú široko používané s cieľom zabezpečiť fungovanie webových stránok alebo účinnejšie fungovanie, ako aj poskytnúť informácie ostatným používateľom webových stránok.

Táto webová stránka používa súbory cookie:

na rozšírenie a prispôsobenie vášho zážitku. Týka sa to: uloženia vašich jazykových preferencií, uchovávania informácií, ktoré zadáte do formulárov, zapamätania si tovaru vo vašom nákupnom košíku (v príslušnom prípade), na analýzu vášho používania webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics.

Ak nechcete, aby sa súbory cookie používali, nepoužívajte naše webové stránky, pretože bez nich nebudú fungovať efektívne.

Stránka okrem iného používa nasledujúce súbory cookie tretích strán:

[zoznam súborov cookie]

Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolu súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré súbory cookie sú nastavené, a ako ich spravovať a vymazať, nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

Dobrovoľné zrušenie

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete dostávať od náš komerčné alebo propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb alebo týkajúce sa produktov alebo služieb našich pridružených spoločností či našich obchodných partnerov, s ktorými vykonávame spoločné propagačné akcie alebo programy, môžete sa odhlásiť z našej stránky alebo kliknúť na odkaz v akejkoľvek propagačnej správe, ktorú od nás dostanete.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie propagačných správ, aj naďalej vám budeme zasielať informácie, ktoré sa týkajú akéhokoľvek účtu, ktorý u nás budete mať, alebo obchodného vzťahu s nami, ako sú požiadavky, ktoré ste predložili na náš tovar alebo služby (ako sú správy o transakciách týkajúce sa lotérií, do ktorých ste sa potenciálne zapojili).

Vaše práva

Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu údajov, tým, že nám zašlete správu pomocou kontaktného formulára. Kedykoľvek sa tiež môžete rozhodnúť zrušiť zasielanie akýchkoľvek marketingových kampaní a požiadať, aby vám už ďalej neboli zasielané propagačné materiály bezplatne a bez poskytovania akéhokoľvek dôvodu.

Bezpečnosť

Používame štandardné opatrenia v odvetví na ochranu informácií, ktoré poskytnete na tejto webovej stránke. Hoci sa snažíme zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov pri uchovávaní, používaní a poskytovaní informácií, ktoré nám poskytnete, žiadna webová stránka nie je bezpečná na sto percent. Preto vám odporúčame, aby ste prijali príslušné opatrenia na vlastnú ochranu, napríklad aj vrátane uchovávania všetkých používateľských mien a hesiel ako dôverných.

Webové stránky tretích strán

V určitých oblastiach tejto webovej stránky môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto zásady na ochranu súkromia sa však vzťahujú len na webové stránky, na ktorých sú zverejnené, a neopisujú postupy zberu informácií na iných webových stránkach vrátane tých, ktoré sú spojené s našou webovou stránkou, alebo na ktoré naša webová stránka poskytuje odkaz. Tieto odkazy sú poskytnuté pre vaše pohodlie. Upozorňujeme vás však, že tieto tretie strany ani ich webové stránky nekontrolujeme. Tieto tretie strany majú iné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré môžete poskytnúť pri návšteve webových stránok týchto tretích strán.’ Mali by ste si starostlivo prečítať zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, kým poskytnete informácie, na základe ktorých možno zistiť vašu totožnosť.

Spoločnosť UNILIN nebude za žiadnych okolností zodpovedná za (ďalšiu) prítomnosť týchto stránok tretích strán, ani za informácie, ktoré poskytujú. Zaradenie hypertextových odkazov na iné webové stránky neznamená, že súhlasíte s obsahom na týchto stránkach, ani že medzi týmito stránkami existuje akákoľvek forma spolupráce či vzťahu.

Dátum nadobudnutia účinnosti a zmeny

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA KEDYKOĽVEK ZMENIŤ, UPRAVIŤ, DOPLNIŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ ČASTI TÝCHTO ZÁSAD. TÚTO STRÁNKU SI PRAVIDELNE KONTROLUJTE A PREČÍTAJTE SI NAJNOVŠIU VERZIU TÝCHTO ZÁSAD. AK BUDETE AJ NAĎALEJ POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU PO ZVEREJNENÍ ZMIEN, ZNAMENÁ TO, ŽE SÚHLASÍTE S TÝMITO ZMENAMI. NEBUDEME VŠAK SPÄTNE MENIŤ NAŠE POUŽÍVANIE VAŠICH ÚDAJOV BEZ VÁŠHO SÚHLASU.

Tieto zásady boli vypracované a nadobudli účinnosť dňa 15. januára 2013.

Otázky

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo budete chcieť aktualizovať svoje údaje, obráťte sa na nás na adrese:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgicko
Tel. +32 56 675211

Môžete tiež zanechať správu pomocou kontaktného formulára.