Go to content Go to search
Trvalo udržateľné laminátové a vinylové podlahy Quick-Step

TRVALO UDRŽATEĽNÉ PODLAHY

Podlahy Quick-Step: Neustále inovácie v oblasti udržateľnosti

Kvalita a inovácie sú hnacími motormi, ktoré z nás robia kľúčových hráčov v odvetví podláh. Naše produkty nevylepšujeme len vzhľadom na ich dizajn a výkonnosť, ale tiež s ohľadom na udržateľnosť. Prečítajte si všetko o našom úsilí v súvislosti s obehovosťou, úsporou energie a kontrolou emisií.

Priekopník v oblasti obehovosti


Udržateľnosť je v našej DNA

Unilin Group, do ktorej patrí spoločnosť Quick-Step, je odjakživa priekopníkom v oblasti obehovej ekonomiky. V roku 1960 sme začali využívať ľanovú slamu – biologicky získaný odpad z odvetvia spracovania ľanu – vo výrobe drevotrieskových dosiek. Od tohto momentu sa obnoviteľné suroviny stali srdcom nášho obchodu: od ľanovej slamy až po spätne získavané drevo.


Druhý život pre drevo

Je zrejmé, že neustále vyčerpávanie nových surovín nie je udržateľné. Práve preto drevené jadro laminátovej podlahy Quick-Step tvorí len spätne získané drevo. Toto drevo sa získava z píl, udržateľných procesov správy lesov, cestnej údržby…, ktoré by v opačnom prípade bolo spálené alebo zlikvidované.

Udržateľnosť je v DNA spoločnosti Quick-Step

Udržateľná správa lesov

Udržateľná správa lesov znamená ťažbu stromov zohľadňujúcu ochranu našej planéty a biodiverzity tak, že predchádza tomu, aby sa stromy stínali rýchlejšie, než sa stihnú nové vysadiť. Čo najviac sa snažíme využívať preriedené drevo, teda drevo, ktoré sa musí v záujme zdravia lesov vyťažiť – ide napríklad o menšie alebo ohnuté stromy, ktoré by mohli brániť ostatným stromom v raste, avšak sú dokonalé na podlahy. Využívaním udržateľne spravovaných lesov zaisťujeme, aby naša ťažba stromov neprispievala k deforestácii.

Podlahy Quick-Step sú vyrobené z dreva pochádzajúceho z udržateľne spravovaných lesov

Transparentné použitie vinylu

Okrem kriedy, ktorá je hojne dostupná, a interne recyklovaného PVC sa približne štvrtina našich vinylových podláh Quick-Step vyrába z „panenského“ alebo nového PVC vyrobeného z chlóru (kuchynskej soli) a etylénu (ropy). Dobre si uvedomujeme, že ropa je neobnoviteľnou surovinou, a práve preto kladieme obzvlášť dôraz na vývoj vinylových podláh, ktoré možno používať po veľmi dlhý čas, až 25 rokov.  

Premyslené vinylové podlahy Quick-Step
Zameriavame sa na recyklovateľnosť našich podláh Quick-Step

So zreteľom na zlepšovanie

Od fázy dizajnu si kladieme tie správne otázky, aby sa nám podarilo optimalizovať udržateľnosť našich podláh. Ktoré chemikálie sťažujú recyklovanie? Ktoré suroviny by ich dokázali nahradiť? Ako predĺžime životný cyklus našich výrobkov? Náš tím pre výskum a vývoj každý deň vyhľadáva na tieto otázky lepšie odpovede, aby sme dokázali neustále vylepšovať recyklovateľnosť našich podláh.

Úcta k našej planéte


Boj s globálnym otepľovaním

Aby sa nám podarilo minimalizovať dôsledky globálneho otepľovania, v rámci Parížskeho dohovoru boli stanovené náročné klimatické ciele s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na hodnotu maximálne 1,5 °C. Unilin Group, do ktorej patrí spoločnosť Quick-Step, sa rozhodla uplatniť všetky možné opatrenia, aby prispela k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa 1,5 °C do roku 2050. Na naše ciele dohliada externá iniciatíva Science Based Targets, ktorá v tomto súboji uplatňuje osvedčené postupy. Aktívne konanie do roku 2030 je nevyhnutné, a práve preto sme si stanovili veľmi ambiciózne krátkodobé ciele, po ktorých sa postupne vydáme na cestu za nulovými čistými emisiami do roku 2050.

Elektrárne využívajúce biomasu spoločnosti Unilin premieňajú odpad na ekologickú energiu

Polovicu výroby našej skupiny poháňajú
obnoviteľné zdroje energie.

Obnoviteľná energia

Spoločnosť Unilin investovala do dvoch elektrární založených na biomase, ktorá premieňa drevené piliny a nerecyklovateľný drevený odpad na ekologickú energiu. Táto energia poháňa naše vlastné výrobné procesy – zvyšok energie sa verejnosti sprístupňuje až potom. Okrem toho sa opierame o ekologickú energiu z veterných elektrárnísolárnych panelov. Výsledkom toho je, že približne polovicu výroby našej skupiny dodnes poháňajú obnoviteľné zdroje energie.


Európsky program energetickej úspornosti

Skupina Unilin je zapojená do Európskeho programu energetickej úspornosti v rámci väčšiny svojich výrobných závodov v Belgicku. Tento program zaisťuje, aby boli všetky energeticky úsporné opatrenia identifikované a implementované a aby bola spotreba energie každodenne monitorovaná a spravovaná. Hlavnými cieľmi je usporiť čo najviac energie a maximalizovať používanie obnoviteľných zdrojov energie.

Skupina Unilin sa opiera o ekologickú energiu z veterných elektrární a solárnych panelov

Čistý vzduch v interiéri


Podlahy s nízkymi emisiami

Väčšina vášho života sa odohráva v interiéri, a práve preto je kvalita vzduchu doma taká dôležitá. Vplýva na ňu mnoho faktorov: ventilácia, sviečky, čistiace prípravky a dokonca aj materiály, ktoré v interiéri používate – vrátane podlahy. Minimalizujeme emisie škodlivých látok čo najväčšou mierou internej výroby podláh, čo znamená, že vieme presne, čo materiál obsahuje.


Minimálne množstvo prchavých organických zlúčenín

Vďaka našej internej výrobe sa nám darí minimalizovať emisie prchavých organických zlúčenín, ktoré majú pri izbovej teplote vysoký tlak výparov. Medzi prchavé organické zlúčeniny patrí napríklad formaldehyd, ktorý sa vyparuje napríklad aj z dreva. Emisie formaldehydu našich laminátových podláh sú zanedbateľné a 10-krát nižšie oproti normám EÚ. A v prípade našej vinylovej podlahy nebol zaznamenaný žiadny formaldehyd. Na známku toho sme získali označenia A+ (laminát, vinyl) a M1 (laminát, vinyl).

Podlahy Quick-Step majú veľmi nízke emisie

Naše značky a certifikáty

Skupina Unilin spĺňa všetky zákonom vyžadované normy v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia. Avšak ako kľúčový hráč v odvetví výroby podláh pristupujeme k svojej zodpovednosti vážne a prekračujeme očakávania nariadení, aby sme sa dokázali pripraviť aj na výzvy zajtrajška. Práve preto sa snažíme ísť ešte ďalej a dobrovoľne získavame rôzne nepovinné certifikácie.

 • Označenie emisií A+

  A+

  Najvyššia kategória certifikátu regulácie emisií, ktorá je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií.
  Najvyššia kategória certifikátu regulácie emisií, ktorá je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií.
 • Označenie emisií M1

  M1

  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu.
  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu.
 • PEFC

  Globálne dôveryhodná ochranná známka drevených výrobkov pochádzajúcich z udržateľne spravovaných lesov.
  Globálne dôveryhodná ochranná známka drevených výrobkov pochádzajúcich z udržateľne spravovaných lesov.
 • environmentálna značka EU Ecolabel

  Environmentálna značka EÚ

  Označenie environmentálnej excelentnosti udelené produktom a službám, ktoré spĺňajú prísne ekologické normy naprieč celými životnými cyklami.
  Označenie environmentálnej excelentnosti udelené produktom a službám, ktoré spĺňajú prísne ekologické normy naprieč celými životnými cyklami.
 • EPD

  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich laminátových produktov.
  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich laminátových produktov.
 • environmentálna značka Nordic Swan

  Ekologická značka Nordic Swan

  Vysoko uznávaná škandinávska ekologická značka pre produkty, ktoré spĺňajú prísne požiadavky environmentálnych noriem počas celého životného cyklu.
  Vysoko uznávaná škandinávska ekologická značka pre produkty, ktoré spĺňajú prísne požiadavky environmentálnych noriem počas celého životného cyklu.
Laminátové a vinylové podlahy Quick-Step

Naše úsilie na úrovni výrobkov

Pri našich rôznych výrobkoch uplatňujeme špecifické opatrenia na ochranu životného prostredia. Prečítajte si všetko o tom, ako sa vyrábajú naše laminátové a vinylové podlahy.