Go to content Go to search
Udržateľné laminátové podlahy Quick-Step

UDRŽATEĽNÉ
LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Laminátové podlahy Quick-Step: postavené na pilieri trvalej udržateľnosti

Ako popredná spoločnosť v odvetví výroby laminátových podláh v Európe si uvedomujeme svoju povinnosť vyrábať podlahy čo najudržateľnejším spôsobom. Práve preto používame výhradne spätne získané drevo z udržateľne spravovaných lesov a riadených zdrojov, ktoré napĺňa naše potreby inovatívneho dizajnu a prirodzenej krásy.

Opatrné využívanie dreva


Bezpečné uchovávanie CO2

Stromy ako obnoviteľný zdroj energie zohrávajú významnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Absorbujú CO2 a bezpečne ho uchovávajú po zvyšok svojho života. Dokonca aj keď sa drevo používa – napríklad v laminátovej podlahe – CO2 v ňom zostáva zachytený. Preto sa usilujeme predchádzať jeho spaľovaniu, ktoré znova uvoľňuje CO2, čo najdlhšie, ako je to možné – práve preto poskytujeme doživotnú záruku na vaše podlahy až na 25 rokov.


Druhý život pre drevo

Stromy taktiež stimulujú biodiverzitu a živočíchom poskytujú stravu a útočisko. To je ďalší z dôvodov, prečo naše drevovláknité dosky s vysokou hustotou v jadre nášho laminátu obsahujú len spätne získané drevo. Toto drevo sa získava z píl, procesov správy lesov, cestnej údržby…, ktoré by v opačnom prípade bolo spálené alebo zlikvidované. To znamená, že namiesto ťažby nových stromov používame len vedľajšie produkty dreva.


Certifikované PEFC

Naše laminátové podlahy majú označenie PEFC – a tiež FSC, ktorý predstavuje najdôveryhodnejší certifikát udržateľného čerpania zdrojov. Toto označenie zaručuje, že naše spätne získané drevo pochádza z udržateľne spravovaných lesov alebo riadených zdrojov, čím chránime pralesy a predchádzame nelegálnej ťažbe dreva analýzou rizík. Takto zaisťujeme, aby naša ťažba dreva neprispievala k deforestácii.

Jadro našich laminátových podláh Quick-Step sa vyrába zo 100 % spätne získaného dreva

Čistý vzduch v interiéri


Vysoko kontrolovaná výroba

Väčšina vášho života sa odohráva v interiéri, a práve preto je kvalita vzduchu doma taká dôležitá. Vplýva na ňu mnoho faktorov: ventilácia, sviečky, čistiace prípravky a dokonca aj materiály, ktoré v interiéri používate – vrátane podlahy. Čo najväčšou mierou internej výroby podláh minimalizujeme emisie škodlivých látok. To znamená, že presne vieme, čo každý materiál obsahuje, a uisťujeme sa, že ho budete môcť montovať bez akýchkoľvek výrobkov na lepenie.


Minimálne množstvo prchavých organických zlúčenín

Vďaka našej internej výrobe sa nám darí minimalizovať emisie prchavých organických zlúčenín, ktoré majú pri izbovej teplote vysoký tlak výparov. Patrí medzi nich napríklad formaldehyd, ktorý sa vyparuje napríklad aj z dreva. Emisie formaldehydu našich laminátových podláh sú zanedbateľné a sú 10-krát nižšie v porovnaní s obmedzeniami EÚ, takže sú pre vás i vašu rodinu dokonale bezpečné. Takto sú emisie našich podláh porovnateľné s emisiami prírodného dreva, a práve preto sme získali označenie M1 a A+.

Laminátové podlahy Quick-Step majú veľmi nízke emisie

Poháňané ekologickou energiou


Zabezpečovanie vlastného ohrevu

Náš interný odpad, ktorý už nemožno opätovne použiť v laminátovej podlahe, získava nový život v podobe ekologickej energie. Drevené piliny vznikajúce pri pílení a brúsení našich dosiek sú napríklad príliš jemné na to, aby sa nám ich podarilo zrecyklovať, avšak stále sú vhodným zdrojom tepla pre naše sušičky a lisy. 70 % tepelných požiadaviek našej výroby laminátu a vinylu pokrýva ekologická energia.


Úsilie na úrovni skupiny

Naše snahy však siahajú ešte ďalej. Unilin Group, do ktorej patrí spoločnosť Quick-Step, investovala do dvoch závodov na biomasu, kde sa drevené piliny a nerecyklovateľný odpad z dreva premieňajú na ekologickú energiu. Túto energiu využívame v rámci vlastných výrobných procesov – a zvyšok sprístupňujeme verejnosti. Okrem toho sa opierame o ekologickú energiu z veterných elektrárnísolárnych panelov. Výsledkom toho je, že približne polovicu výroby našej skupiny v súčasnosti poháňajú obnoviteľné zdroje energie.

Elektrárne využívajúce biomasu spoločnosti Unilin premieňajú odpad na ekologickú energiu

Využívaním ekologickej energie
sme v roku 2020 zabránili úniku vyše 200 000 ton emisií CO2.

V súlade s prísnymi normami


Popredná spoločnosť v Európe

Vedeli ste, že sme úplne prvým výrobcom laminátových podláh, ktorý získal označenie EU Ecolabel? Európska únia označenie Ecolabel udeľuje len výrobkom a službám, ktoré spĺňajú najprísnejšie environmentálne normy počas celého životného cyklu.

Laminátová kolekcia Capture od Quick-Step sa pýši certifikátom Cradle-to-Cradle Certified Material Health Certificate™. Ako prvý výrobca laminátu, ktorý dosiahol toto uznanie, dokazujeme náš neochvejný záväzok voči transparentnosti a pohode spotrebiteľov. Táto certifikácia zaisťuje, že každý materiál použitý v našej podlahe sa dôsledne testuje a považuje sa za bezpečný a netoxický pre používateľov aj životné prostredie.


Neustále sa zlepšujeme

V záujme minimalizácie vplyvu našich laminátových podláh na životné prostredie pomocou metodológie zhodnotenia životného cyklu (LCA) počítame, kde sa životné cykly našich výrobkov môžu ešte zlepšiť. Výsledkom je vyhlásenie o environmentálnych produktoch (EPD), ktoré dôsledne dodržiavame.

Nasledujúce označenia preukazujú, že vaša podlaha spĺňa tie najprísnejšie normy v oblasti životného prostredia a zdravia:

 • označenie emisií A+

  A+

  Certifikát regulácie emisií, ktorý je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií. A+ je najvyššou kategóriou a značí najnižšiu mieru emisií.
  Certifikát regulácie emisií, ktorý je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií. A+ je najvyššou kategóriou a značí najnižšiu mieru emisií.
 • Označenie emisií M1

  M1

  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu. M1 je hlavnou kategóriou tejto fínskej klasifikácie a značí najnižšiu mieru emisií.
  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu. M1 je hlavnou kategóriou tejto fínskej klasifikácie a značí najnižšiu mieru emisií.
 • PEFC

  Globálne dôveryhodná ochranná známka drevených výrobkov pochádzajúcich z udržateľne spravovaných lesov.
  Globálne dôveryhodná ochranná známka drevených výrobkov pochádzajúcich z udržateľne spravovaných lesov.
 • environmentálna značka EU Ecolabel

  Environmentálna značka EÚ

  Označenie environmentálnej excelentnosti udelené produktom a službám, ktoré spĺňajú prísne ekologické normy naprieč celými životnými cyklami.
  Označenie environmentálnej excelentnosti udelené produktom a službám, ktoré spĺňajú prísne ekologické normy naprieč celými životnými cyklami.
 • EPD

  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich laminátových a drevených produktov.
  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich laminátových a drevených produktov.
 • environmentálna značka Nordic Swan

  Ekologická značka Nordic Swan

  Vysoko uznávaná škandinávska ekologická značka pre produkty, ktoré spĺňajú prísne požiadavky environmentálnych noriem počas celého životného cyklu.
  Vysoko uznávaná škandinávska ekologická značka pre produkty, ktoré spĺňajú prísne požiadavky environmentálnych noriem počas celého životného cyklu.