Go to content Go to search

PONUKA

Využite zľavu 25% Využite zľavu 25%
Premyslené vinylové podlahy Quick-Step

PREMYSLENÉ
VINYLOVÉ PODLAHY

Vinylové podlahy Quick-Step: minimalizácia nášho vplyvu na životné prostredie

Inteligentným zaobchádzaním so surovinami a inováciami v oblasti výroby ekologickej energie minimalizujeme náš vplyv súvisiaci s výrobou vinylových podláh na prírodu. Dokonca sme vytvorili náš vlastný obehový ekosystém, ktorý predchádza spaľovaniu odpadu alebo jeho ukladaniu na skládkach. Zistite, ako sa vyrábajú naše vinylové podlahy.

Otvorene o našich zdrojoch


Z čoho sa vyrába vinyl

Vinylové podlahy Quick-Step tvorí zo 40 % krieda, hojne dostupný prírodný materiál. Štvrtina sa vyrába z recyklovaného PVC z nášho vlastného výrobného odpadu. Ďalšiu štvrtinu tvorí takzvané „panenské“ alebo nové PVC, ktoré sa vyrába z chlóru (kuchynská soľ) a etylénu (ropa).


Trvácne produkty

Uvedomujeme si, že olej je neobnoviteľným zdrojom, čo znamená, že ide o látku, ktorú príroda nedokáže obnoviť v rámci obdobia života ľudstva. Práve preto robíme všetko preto, aby sme dokázali vyvinúť vinylové podlahy, ktoré možno používať naozaj dlho, až 25 rokov. Okrem toho náš tím pre výskum a vývoj každodenne vyhľadáva alternatívne riešenia s použitím udržateľnejších materiálov.

Ak hľadáte pre vinylové podlahy ekologickejšiu alternatívu, laminát Quick-Step je tou správnou voľbou.

Z čoho sa vyrábajú vinylové podlahy Quick-Step

Bez obsahu ortoftalátov

Zvyšné prísady našich vinylových podláh – prevažne prídavné látky – neobsahujú žiadne škodlivé látky. Zmäkčovadlá, ktoré používame pri zaručení pružnosti podlahy, sa používajú napríklad aj v hračkách či potravinových obaloch, a sú teda 100 % bez obsahu ortoftalátov a sú plne bezpečné pre vás i vaše deti.


Interný uzavretý obeh

Interným výrobným procesom recyklujeme 99% vlastného priemyselného odpadu. To znamená, že materiály zbytočne nespaľujeme a nevyhadzujeme na skládky a namiesto toho si vytvárame vlastný obehový ekosystém. Naše výrobné prevádzky nevytvárajú takmer žiadny odpad, ktorý by sa musel následne spáliť alebo odviesť na skládky.

Vinylové podlahy Quick-Step sú 100 % bez obsahu ortoftalátov

Interným výrobným procesom recyklujeme
99 % vlastného priemyselného odpadu.

Čistý vzduch v interiéri


Minimálne množstvo nezdravých emisií

Väčšina vášho života sa odohráva v interiéri, a práve preto je kvalita vzduchu doma taká dôležitá. Vplýva na ňu mnoho faktorov: ventilácia, sviečky, čistiace prípravky a dokonca aj materiály, ktoré v interiéri používate – vrátane podlahy. Aby sme zabránili úniku nezdravých emisií prchavých organických zlúčenín – chemikálií s vysokým tlakom výparov pri izbovej teplote – snažíme sa čo najväčšiu časť výroby podláh riešiť interne. Takto vždy presne vieme, aké materiály sa použili.


Nízke množstvo prchavých organických zlúčenín

Všetky veci okolo nás vrátane nábytku či dokonca stien, uvoľňujú emisie, ktoré majú vplyv na kvalitu interiéru našich domovov. Je preto dôležité uprednostňovať produkty s nízkou mierou emisií. Práve preto je miera emisií prchavých organických zlúčenín vašej vinylovej podlahy nižšia, ako stanovujú európske normy, vďaka čomu sme získali hodnotenie A+ a označenie M1 za veľmi nízku úroveň emisií.

Vinylové podlahy Quick-Step majú veľmi nízke emisie

Ekologická výroba


Dobrí susedia

V našom závode, ktorý vyrába flexibilné a lepené vinylové podlahy, na zaistenie ekologického ohrevu pre našu výrobnú linku používame drevené odpadové piliny, ktoré vznikajú v našom neďalekom závode na výrobu laminátu. Táto interne vyrobená energia pokrýva 70 % požiadaviek na ohrev v našom závode, čím sa nám darí predísť úniku 25 000 ton CO2 ročne.


Veterná energia

Aby sme dokázali našu továreň na výrobu podláh Alpha Vinyl zásobovať ekologickou energiou, investovali sme do troch veterných turbín, ktoré ročne vyrobia 12 600 MWh ekologickej energie. To je porovnateľné s ročnou spotrebou energie 3 490 európskych domácností.


Viac obnoviteľnej energie

Unilin Group, do ktorej patrí spoločnosť Quick-Step, okrem toho investovala do dvoch závodov na biomasu, kde sa drevené piliny a nerecyklovateľný odpad z dreva premieňajú na ekologickú energiu. Okrem toho sa pri zásobovaní našich výrobných závodov energiou opierame o ekologickú energiu z veterných elektrárnísolárnych panelov. Výsledok nášho úsilia? Približne polovicu výroby našej skupiny poháňajú obnoviteľné zdroje energie.

Skupina Unilin sa opiera o ekologickú energiu z veterných elektrární, solárnych panelov a elektrární využívajúcich biomasu

Certifikovaná bezpečnosť


Stanovili sme si výzvu uplatňovať v súvislosti s bezpečnosťou a zdravím prísne kritériá. Za súlad s tými najprísnejšími normami v oblasti životného prostredia a zdravia sme získali nasledujúce označenia:

 • označenie emisií A+

  A+

  Certifikát regulácie emisií, ktorý je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií. A+ je najvyššou kategóriou a značí najnižšiu mieru emisií.
  Certifikát regulácie emisií, ktorý je uznaním za veľmi nízku úroveň emisií. A+ je najvyššou kategóriou a značí najnižšiu mieru emisií.
 • EPD

  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich vinylových produktov.
  Naším vyhlásením o environmentálnych produktoch preukazujeme svoj záväzok poskytovať presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa environmentálnej výkonnosti našich vinylových produktov.
 • Označenie emisií M1

  M1

  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu. M1 je hlavnou kategóriou tejto fínskej klasifikácie a značí najnižšiu mieru emisií.
  Dôkaz, že naše podlahové výrobky neuvoľňujú toxické látky a sú bez zápachu. M1 je hlavnou kategóriou tejto fínskej klasifikácie a značí najnižšiu mieru emisií.